Vizyon Misyon ve Değerler

Vizyon;
Savunma, Güvenlik ve Bilişim alanlarında, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünlere sahip; alanında ulusal ve uluslararası lider sistem entegratörü firma olmak.

Misyon;
İleri teknolojilere ulaşmak amacı ile yüksek performanslı, kaliteli, maliyet etkin ve güvenilir çözümler geliştirmek, teknolojik dönüşüme öncülük etmek.

Kurumsal Değerler
 
Rekabetçilik ve Verimlilik
Pazarın ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip edip proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, yüksek nitelikte personele sahip, çevreye duyarlı, karlı bir şirket olmak.

Yenilikçilik
Teknolojideki eğilimleri takip ederek özgün ve yeni teknolojiler geliştirmek, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli öğrenme ve iyileştirme ile yenilikçilik prensiplerini esas almak, şirket faaliyetleri içinde bilim ve teknolojiyi rehber edinmek.

Paydaş Memnuniyeti
Tüm paydaşların faydasını göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyeti sağlamak, çalışanlarda kurumsal bağlılık ve motivasyonu artırmak, tedarikçileri için güvenilir iş ortağı olmak, ulusal ve uluslararası önde gelen firmalar ile işbirliği yapmak.

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Etik Değerlere Bağlılık
Kurumsal yönetimin temeli olan “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk” ilkeleri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetleri yürütmek.


Bilişim ve Savunma şirketi olarak HAVELSAN;
Bütün işlerinin ahlaki, adil, tarafsız, iş yaptığı ülkelerin yasa ve mevzuatına uygun ve evrensel insan hakları ilkeleriyle uyumlu olmasına dikkat eder. Çalışanlar yaptıkları her işlemde HAVELSAN ’ın itibarını zedelememeye azami özeni gösterirler.

HAVELSANLILAR;
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Ülke ve Şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandıkları hiç bir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim içinde olmazlar.
 • Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde evrensel iş etiği ilkelerine ve HAVELSAN değerlerine ve yüksek bir çalışma ahlakına uygun davranırlar.
 • Şirketle ilişkili tüm etkileşen gruplarına tutarlı ve dürüst davranırlar.
 • Şirkette edindikleri bilgiyi ve Şirket kimliğini kişisel çıkarları için kullanmazlar.
 • Şirket bilgilerinin gizliliğine önem verirler ve bilgi güvenliği prensiplerine uygun davranırlar. 
 • Bilişim teknolojileri yoluyla ulaşılan kişisel bilgileri kişilerin özel hayatını açığa çıkaracak şekilde kullanmazlar. 
 • Ülkemizdeki ve iş yaptığımız diğer ülkelerdeki kanunlara ve HAVELSAN’ ın etkileşimde bulunduğu kurum/kuruluşların prosedürlerine uygun davranırlar 
 • Şirketin finansal, fiziki ve beşeri kaynaklarını kendilerine emanet edilmiş milli bir kaynak olarak görür etkin ve verimli kullanılmasına dikkat ederler. 
 • Kişisel ve kurumsal fikri mülkiyet haklarına saygı gösterirler ve ihlal etmezler. 
 • Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat sarf ederler. 
 • Etkileşimde bulundukları tüm kişi/kuruluş ve kurumlardan da HAVELSAN’ ın etik değerlerine uygun davranmalarını beklerler.
 • Her çalışan iş etiği sürecimizi öğrenmekten ve bu konuda ihtiyaç duyduğunda yardım almaktan sorumludur. 
 • Etik olmadığı düşünülen davranışlar ve işlemler etik hattına bildirilmelidir.
 • HAVELSAN’ da etik ilkelerinin ihlali asla hoş görülmeyecek ve gereken işlem yapılacaktır.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:11.10.2018