Kurumsal Yönetim Sistemi

HAVELSAN, “Yönetimde Kalite” ilkesini benimsemiş, 2000’li yılların başından itibaren içselleştirdiği ve uygulayageldiği “Süreç Odaklılık” felsefesini, “Stratejik Bakış” ile bütünleştirmiş; bu yaklaşımını da oluşturduğu “Kurumsal Yönetim Sistemi” ile tüm iç ve dış paydaşlarına beyan etmiştir.

Önemli Kilometre Taşları


HAVELSAN’ın halen sürdürdüğü Yönetim Sistemi belgeleri:
Standart / Model Kapsam / Açıklama
CMMI Seviye-3 Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
AS 9100 Havacılık, Uzay ve Savunma Organizasyonları için Kalite Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
İSG-OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
TS ISO/IEC 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS)
ISO/TS 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri (İSYS)

Kalite Politikamız
 • Projelerde/ürünlerde müşteri istek, beklenti ve şikâyetlerini tam olarak karşılamak ve iş ekosistemimizle öngörülen takvim ve bütçe içerisinde tamamlamak,
 • Çalışmalarımızda yasal şartlara, HAVELSAN Yönetim Sistemi esaslarına ve etik kurallara uymak,
 • HAVELSAN Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygulamaların verimliliğini, teknolojik alt yapı unsurlarını da kullanarak sürekli iyileştirmek,
 • Kurumsal stratejilerden hareketle, Kariyer Yönetim Sistemi verilerini  kullanarak, insan kaynağı yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamak.
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız 
Kalite Politikası’nda belirtilen hususlara ilave olarak, HAVELSAN’ın İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemleri kapsamındaki politikaları:
 • Paydaşlarımızın ve çevremizin, faaliyetlerimiz dolayısıyla maruz kalabilecekleri tehlikeleri (kaza ve hastalıklar) en aza indirmek için gerekli tedbirleri almak,
 • Çevrenin korunması amacıyla, tüm faaliyetlerimizde doğal kaynak kullanımında israfın ve çevre kirliliğinin önlenmesi, atıkların azaltılması ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılması, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesi.
Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Politikamız
Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ilave olarak, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi kapsamındaki politikalarımız:
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerini çalışır durumda tutmak,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin maliyetlerini optimize etmek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmet risklerini ve karmaşıklığını yönetmek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin değişikliklerini yönetmek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerini iş ihtiyaçlarına göre kullanmak,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin kapasitesini düzenlemek,
 • Şirket Bilgi Teknolojisi hizmetlerinin ölçeklenebilirliğini arttırmak.
İş Sürekliliği Politikamız
HAVELSAN iş süreçlerinin ve bu süreçleri destekleyen BT hizmetlerinin önceliklendirilmesi için iş etki analizleri gerçekleştirilir.
Kritik BT hizmetlerinin ve iş süreçlerinin olası bir kesintiye uğraması önlenir, faaliyetlerin devamlılığını sağlamak üzere iş sürekliliği planları hazırlanır.
Devamlılığın sağlanamadığı şartlarda ön görülen kesinti süreleri içinde; gerekli tedbirler alınarak yeniden çalışır hale getirilir ve veri kayıpları önlenir.
HAVELSAN’daki tüm birim ve çalışanlar iş sürekliliğine katkıda bulunur, BT hizmetlerini ve altyapı kaynaklarını kesintiye sebep vermeyecek şekilde kullanır.

Yönetim Temsilcilerimize erişim için:  info@havelsan.com.tr

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:21.3.2019