Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) Projesi

Hava Kuvvetleri Komutanlığının tüm faaliyet sahalarını kapsayacak şekilde görev etkinliğini artırmak, karar makamlarına doğru ve zamanında bilgi sağlamak ve kaynak
kullanım verimliğini artırmak amacı ile geliştirilmiştir. Farklı teknoloji ve mimarilerin birlikte kullanıldığı ve kapsam itibarıyla ülkemizin tanımlı en büyük “Komuta Kontrol Bilgi
Sistemi”dir.

HvBS Muharebe Yönetimi (HvBS-MY) Alt Sistemi Modernizasyonu değişen teknoloji, şartlar ve yeni harekât ihtiyaçlarına yönelik olarak teknolojik altyapı yenilemesi, yeni harekât yeteneklerinin kazandırılması ve karar destek mekanizmalarının daha fazla kullanılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017