İŞ EKOSİSTEMİ

HAVELSAN olarak, yurtiçinde ve yurtdışında markalaşmış bir milli teknolojiye sahip olmanın avantajını yaşamak için, sektör dinamiklerinin birbirleri ile güçlü bir “İş Ekosistemi” kurması, uzman birikimlerin ve nitelikli kaynakların birbirlerini desteklemesine dayalı olduğuna inanıyoruz.

HAVELSAN İş Ekosistemine ön başvuruda bulunmadan önce, web sayfamızdan HAVELSAN içerisinde yürütülen faaliyetlerinin incelenmesi, firmanız faaliyet alanlarının HAVELSAN ihtiyaçlarına uygunluğunun tarafınızca da değerlendirilmesi önem arzetmektedir.

Bu kapsamda verimli işbirlikleri oluşturabilmek için sizlerin yetenek ve kabiliyetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesini teminen aşağıda belirtilen aşamaların hepsi veya bir kısmı gerçekleştirilecektir:

Tedarikçi Ön Değerlendirme: Sisteme kayıtlı olmayan Firma iseko@havelsan.com.tr adresine firmasını tanıtan bir sunumu ileterek HAVELSAN İş Ekosistemine başvuru yapmak istediğini bildirmesi gerekmektedir. Başvuruya istinaden gönderilecek İş Ekosistemi Ön Değerlendirme linkinden” istenilen bilgileri doldurup onaylayarak ön değerlendirme işlemini tamamlayacaktır. Ön değerlendirmesi 50 ve üzeri puan alan Firma’ya İş Ekosistemi Tedarikçi Portal Şifresi gönderilir.

Tedarikçi Portal Başvuru Şifresinin Gönderilmesi: Firmanıza özel Tedarikçi Portal Şifresi ile HAVELSAN İş Ekosistemi Tedarikçi Portalinde sizden istenilen tüm bilgileri ve ekleri tamamlayarak ilk aşamada Kayıtlı Aday İş Ortağı/Alt Yüklenici durumuna geçilmiş olunacaktır. Söz konusu doldurulan bilgilere yönelik detaylı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle ayrıca temasa geçilebilecektir.

Yerinde Değerlendirme Ziyareti: İlgili uzmanlarımız ve/veya Yetkinlendirdiğimiz Bağımsız Denetim Firması tarafından sizinle temasa geçilerek, vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda ve işbirliği olanaklarının görüşülmesine yönelik firmanıza yerinde değerlendirme ziyareti yapılabilecektir.

Firmanıza Yönelik Yerinde İnceleme: Firmanız, HAVELSAN A.Ş. personeli ve/veya HAVELSAN tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Firması tarafından yapılacak İdari, Kalite ve Teknik uygulamalarına yönelik değerlendirmeler neticesinde, firmanıza yönelik bir raporlama yapılabilecek ve bu raporlamaya istinaden firmanıza yönelik Sınıflandırma/Puanlama gerçekleştirilebilecektir. Firmanıza ziyaretimiz esnasında, tarafınızca sunulan bilgi ve dökümantasyon sizlerle birlikte değerlendirilecektir.

Bu çalışmalar kapsamında, firmanız tarafından sağlanacak tüm bilgi ve belgeler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. “TİCARİ GİZLİ” olarak muhafaza edilecektir.

Söz konusu çalışma firmanızı ve/veya HAVELSAN’ı hiçbir yükümlülük altına sokmayacak olup herhangi bir taahhüt içermemektedir.


Süreç ile ilgili sorularınız ve daha detaylı bilgi için aşağıda bildirilen, e-posta ve telefon numaraları ile iletişime geçebilirsiniz.


Saygılarımızla,


Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:21.5.2018