İleri Hava Kontrolörü Eğiticisi

İleri Hava Kontrolörü Eğiticisi, yer hedefleme, hava desteği talebi, saldırı misyon ve becerilerini arttırmak için geliştirilmiştir. HAVELSAN, yüksek sadakat seviyesi ile İleri Hava Kontrolörü sistem ve kabiliyetlerini simüle etmiştir. Bu sistemler ile İleri Hava Kontrolörü Eğiticisi, eğitimleri maliyet etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. İleri Hava Kontrolörü Eğiticisi kapsamında simüle edilen ana alt sistemler aşağıda listelenmiştir.
 
  • Telsiz Simülasyonu
  • Lazer İşaretleme ve Mesafe Ölçme Simülasyonu
  • ROVER IV Simülasyonu
  • Portatif Link-16 Yer Ünitesi Simülasyon
  • Şebekelenme
  • Dış Dünya Görüntüsü Simülasyonu
  • İHKE Ses Simülasyonu
  • Eğitimin kontrolü
  • Ders kaydı ve dersin yeniden oynatılması
Referanslar: F16SİM.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:4.1.2018