HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi

EYBİS yazılımı, Simülatör Merkezlerinde verilen eğitim faaliyetlerinin ve bu eğitim esnasında kullanılan teçhizatın sürekli kullanılabilirliği için gerekli olan bakım faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlar. EYBİS, planlamanın yanında, simülatör merkezindeki idari işlerin yürütülmesine de yardımcı olur. Gelen ve giden evrak kayıtlarının tutulması, haftalık faaliyet raporlarının oluşturulması veya önemli faaliyetlerin kayıt altına alınması gibi işlemler EYBİS’te yapılabilir. EYBİS’e yapılan girişler ve EYBİS’te yapılan işlemler kayıt altına alınır. Simülatörlerin ürettiği mesajlar da EYBİS’te görüntülenebilir.
  • Eğitimlerin içeriklerinin işlenerek planlama yapma,
  • Müfredata göre eğitimin ilerleyişini gözlemleyebilme
  • Bakım, onarım ve lojistik destek faaliyetleri modülü
  • Arızaları bakım personeline bildirme
  • Arıza girişlerinin ilgiliye bildirilmesi
  • Tüm süreçleri kayıt altına alabilme
Referanslar: Kara Havacılık Helikopter Eğitim Merkezi, Deniz Hava Eğitim Merkezi.

Kayıt: 1.9.2016
Güncelleme:4.1.2018