Uçuş Eğitim Merkezi

Nakliye ve tanker uçaklarında uygun çevresel şartlar ve yüke göre modelleme yapılmaktadır. Simülatörü yapılan uçaklarda, platform üretici firmalar ile işbirliği içinde alınan verilerle ve gerçekçi çevresel şartlar simüle edilerek gerçeğe yakın eğitim verilebilmektedir. Simülatörlerde intibak, emercensi ve prosedür, görev tazeleme, görev provası, Jump Master / Load Master, boom operatör eğitimleri verilebilmektedir.

Ayrıca pilot eğitimleri, simülatör öncesi verilen bilgisayar destekli eğitimlerle ve uçuş kaydının yapılarak pilotun eğitim esnasında yapmış olduğu görevin uçuş sonrası
yapılan dibrifingleri ile desteklenmektedir.

Nakliye uçağı simülatörlerinde gerçekçi veri tabanları ve görsel açılarla eğitimin fayda seviyesi arttırılmaktadır. Simülatörlerde modellenen başlıca alt sistemler şunlardır;
  • Gerçek Uçak Üretici Verileri ile Yapılan Ana Uçuş Yazılımı
  • Aviyonik Sistemlerin Simülasyonu
  • Görsel sistem (İmge Üretici ve Görüntüleme Sistemleri)
  • Görsel Veri Tabanı
  • Sunucular
  • Hareket Sistemi
  • Kontrol Yükleme Sistemi
  • Güç Dağıtım Kabinetleri ve Emniyet Sistemleri
  • Taktik Çevre Simülasyonu
Referanslar: CN-235

Kayıt: 14.1.2017
Güncelleme:4.10.2017