TSK Akıllı Kart Sistemi

Akıllı Kart Sistemi Projesi ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimliklendirme, e-imza sertifikası ve geçiş kontrol sistemlerinde en son güncel teknolojilerle donatılması amaçlanmıştır.

Kart Yönetim Sistemi, personele ve hak sahibi aile fertlerine verilen TSK Akıllı Kartlarının; başvurusu, kişiselleştirilmesi, dağıtımı, kullanımı, hak sahipliği denetimi, imhası, yeniden kullanımı, stok yönetimi gibi yaşam döngüsü adımlarının gerçekleştirilmesini ve yönetimini sağlayacaktır.

TSK Akıllı Kartlar, imza gerektiren kurumsal süreçlere e-imza sertifikası ve algoritmaları ile süreçlerin etkin işletimine elektronik destek sağlayacaktır.

Geçiş Kontrol Sistemi ile TSK Akıllı Kartları ve gerektiğinde biyometrik veriler kullanılarak; Karargâhlar, Müstakil Birlikler, Askeri Sosyal Tesisler için personel, ziyaretçi ve araçların geçişleri kontrol altında tutulacaktır.


Kayıt: 5.3.2019
Güncelleme:5.3.2019