Lojistik Bilgi Sistemi

Proje, Kara Kuvvetleri Komutanlığının (K.K.K.) Lojistik Bilgi Sistemleri uygulamalarından ihtiyaç duyulan 85 modülünün analiz edilerek geliştirilmesini kapsamaktadır. Projenin her yıl yapılan teslimatlar ile üç yıllık geliştirme süresi tamamlanmış olup, iki yıllık garanti süresi devam etmektedir.

Tüm lojistik süreçleri entegre bir otomasyon altında birleştirmek, lojistik verilerle karar desteği sağlamak, malzemenin tedarik öncesi planlama safhasından başlayarak envanterden çıkarılmasına kadar olan tüm ömür devri süreçlerinin etkin yönetilmesini sağlamak ve lojistik harbe hazırlık seviyesini sürekli yukarıda tutmak hedeflenmiştir.

Lojistik Bilgi Sisteminin temel olarak aşağıdaki 5 ana başlık altında gruplandırılmıştır.

 • Malzeme Yönetimi,
 • İkmal Yönetimi,
 • Bakım Yönetimi,
 • Ulaştırma Yönetimi,
 • Planlama ve Karar Destek

Lojistik Bilgi Sistemi, müşteri talepleri doğrultusunda web tabanlı bir mimaride, çoklu güvenlik politikaları ve rol bazlı erişim mekanizmaları içerecek şekilde Microsoft .NET teknolojisi ile geliştirilmiştir. Projede, Kurumsal Uygulama Geliştirme Altyapısı (KUGA – HAVELSAN Framework) kullanılmış olup standartlara dayalı, hızlı geliştirme ve yayınlama imkânları olan, “kullanıcı dostu” ara yüze sahip bir yapı ile çevik metodoloji kullanılarak yazılım geliştirme süreçleri gerçekleştirilmiştir.

Lojistik Bilgi Sistemi;

 • K.K.K. Karargâhı,
 • Lojistik Komutanlığı,
 • Bakım Birlikleri,
 • Saymanlıklar,
 • Birlik S4/G4 Birimleri,
 • MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü

bünyesinde bulunan 70000+ kullanıcının aktif olarak kullandığı sistemde, 1000+ birliğin 2.000.000+ malzeme ve 50.000+ aracının lojistik süreçleri takip edilmektedir.


Kayıt: 5.3.2019
Güncelleme:5.3.2019