ADVENT MARTI

HAVA KOMUTA KONTROL SİSTEMİ
ADVENT MARTI
HAVA KOMUTA KONTROL SİSTEMİ
Ürün Özellikleri
  • Yüksek kabiliyetli tehdit analizi ve tanımlanması
  • İstihbarat, Komuta Kontrol ve Karar Destek kabiliyeti
  • Elektronik Harp Destek kabiliyeti
  • Denizaltı Harbi kabiliyeti
  • Tam Bütünleşik Taktik Data Link Yeteneği
  • Ağ destekli harekât ihtiyaçlarına uyumluluk
  • İnsansız sistemlerle ortak çalışabilme
  • Tüm sensörlerin kontrolü, senkronizasyonu  ve veri füzyonu
  • Alt sistemlerin hızlı ve maliyet etkin entegrasyonu
  • Güncel teknoloji ve sistem mimarilerinin kullanımı
  • NATO Uyumlu

Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri; istihbarat, keşif, gözetleme yapmak, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile mücadele etmek, gemi kaçırma gibi olayları engellemek için özel görev cihazlarıyla donatılmış hava platformlarına ihtiyaç duymaktadır. Uçaklar üzerindeki özel görev cihazları ve silahların bütünleşik olarak çalışmasını sağlamak üzere kritik kabiliyete sahip komuta kontrol sistemleri geliştirilmektedir.

ADVENT MARTI Komuta Kontrol Sistemi bu amaçla geliştirilmiş, hava platformlarına özgü bir sistemdir. Tamamıyla milli bir sistem olan NATO uyumlu MARTI; uçak türünden bağımsız olarak çalışabilirken hava, deniz ve karada birçok faaliyeti birlikte sürdürebilecek özelikleri bünyesinde barındırmaktadır. MARTI, hava platformları için uçağın üzerinde bulunan algılayıcılardan gelen verileri analiz edip diğer istihbarat verileri ile karşılaştırmakta, birleştirilen verilerle bir harekât sahası resmi oluşturabilmektedir. Aynı zamanda veri haberleşmesi adına imkanlar sunan sisteme, ilave gizlilik önlemleri de uygulanabilmektedir.

Teknik Özellikler
  • Tehdit analizi ve tanımlanması
  • İstihbarat bilgisinin hızla ve yüksek hassasiyetle oluşturulması
  • Tüm algılayıcıların kontrolü ve senkronizasyonu
  • Elektronik Harp Destek
  • Akustik analiz
  • Hava, yer, su üstü ve su altındaki unsurların tespit edilmesi;
  • Dost, tehdit ve bağımsız unsurların ayrıştırılması
  • Hava, yer, su üstü ve su altındaki unsurların tespit edilmesi;
  • Dost, tehdit ve bağımsız unsurların ayrıştırılması
  • Elde edilen tüm verilerin taktik ekranda gösterimi
  • Haberleşme kanalıyla diğer birimlerden gelen verilerin gösterimi
  • Görüş alanı analizleri
  • Vektör tanımlama ve ölçme
  • En yakın nokta analizleri
  • Mesajlaşma kabiliyeti
  • Dosya paylaşımı
  • Uydu haberleşme desteği
  • Uçuş planı oluşturma ve bilgi paylaşımı
  • Seyrüsefer bilgisi üretimi ve bilgi paylaşımı
  • Uçuş profili analizleri
  • Yükseklik analizleri