HAVELSAN MÜŞTEREK HARP EĞİTİM MERKEZİ

MÜŞTEREK HARP EĞİTİM MERKEZİ
HAVELSAN MÜŞTEREK HARP EĞİTİM MERKEZİ
Ürün Özellikleri
  • Silahlı Kuvvetler komuta kademesi için bireysel veya müşterek eğitim ve tatbikat imkanı
  • Bilgisayar Destekli Tatbikat (CAX)
  • Bilgisayar Destekli Harp Oyunu (CAW)
  • Kriz Yönetim Tatbikatları (CMX)
  • Kriz Yönetim Harp Oyunu (CMW)
  • Çeşitli askeri senaryolar için Bilgisayar Destekli Deney (CAE) imkanı,
  • Savunma planlarına ve stratejilerine yönelik karar desteği,
  • Satın alım stratejilerine yönelik karar desteği,
  • Doktrinleri test etme ve geliştirme kabiliyeti,
  • Kriz Yönetimi Planlama (CRP),
  • Müşterek Operasyon Planlama (JOP)

Tatbikat ve Harp Oyunu, Silahlı Kuvvetlerin harbe hazırlık seviyesini ölçme ve iyileştirme amacıyla yapılan kolektif eğitimlerdir.
Söz konusu eğitimlerin bilgisayar destekli icra edilmesi ile zaman ve maliyet avantajı sağlanabilmektedir.

HAVELSAN Müşterek Harp Eğitim Merkezi (Joint Warfare Training Center, JWTC);  özel olarak tasarlanmış binası, planlama ve icra yazılımları, simülasyon yazılımları ve ilgili diğer araçlar ile Bilgisayar Destekli Harp Oyunu (Computer Assisted Wargame-CAW) ve Bilgisayar Destekli Tatbikat (Computer Assisted Exercise-CAX) planlamasına ve gerçekleştirmesine olanak sağlayan anahtar-teslim bir çözümdür.

Merkezde kolektif eğitim haricinde bireysel eğitime yönelik olarak Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi de bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
  • Özel Bina Tasarımı
  • Sanallaştırılma Tabanlı Bilgi Sistem Altyapısı
  • Kuvvet İhtiyacına Yönelik Uyarlanmış Doktrinler ve Prosedürler
  • Eğitim, Tatbikat, Harp Oyunu, Değerlendirme ve Deney için Planlama ve İcra Yazılımları
  • Tatbikat ve Harp Oyunu Simülasyon Yazılımları
  • Tatbikat ve Harp Oyunları için Materyali Hazırlama Araçları
   • TV Stüdyosu
   • Harita Düzenleme/Oluşturma Araçları
   • Sosyal Medya Simülasyonu