HAVELSAN EVRAKA

ELEKTRONİK BELGE VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ
HAVELSAN EVRAKA
ELEKTRONİK BELGE VE DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ
Ürün Özellikleri
  • Güçlü Altyapı,
  • Satış Sonrası Güçlü Destek Ekibi,
  • Yetkilendirme Yetenekleri ve Üst Seviye Güvenlik,
  • Veritabanı Bağımsız,
  • Dinamik Süreçler,
  • Yerinde veya Bulut Üzerinde Çalışabilme.

“Kaynakların etkin ve verimli kullanılması” ve “Çevreye duyarlılık” ilkelerini kurumsal değerlerinden biri olarak benimsemiş olan HAVELSAN, kâğıda dayalı tüm iş süreçlerini dijital bir ortama taşımak ve kolay, hızlı ve güvenli doküman paylaşımını sağlamak amacıyla tümüyle yerli ve milli imkânlar ile EVRAKA’yı geliştirmiştir.

EVRAKA, kurumların iç yönergelere ve yönetmeliklere uygun olarak belge üretmesini ve belgelerin üretimden tasfiyesine kadar tüm süreçlerini yönetmesini sağlayan; web tabanlı kolay yapılandırılabilir, elektronik ve mobil imza destekli bir elektronik doküman ve belge yönetim sistemidir.

EVRAKA, yetkilendirme seviyesine bağlı olarak izlenebilir ve takip edilebilir belge akışı ile ŞEFFAFLIĞI, altyapıları ve gelişmiş yetkilendirme yetenekleri ile GÜVENLİĞİ ve dijitalleşen belge süreçleri ile kağıt kullanımını azaltarak ÇEVREYE DUYARLILIĞI sağlayan bir sistemdir.

EVRAKA’NIN FAYDALARI
  • Bilgi yönetimine katkı
  • Kurumsal hafıza birikimine katkı
  • Zaman ve kağıt tasarrufu
  • Standartlara ve yönergelere uyum (TS13298, Askeri Yönergeler, Resmi Yazışmalar, e-imza)
  • Yetki yönetimi, e-imza, şifreleme ve loglama ile güvenli belge yönetimi
  • Belgeye hızlı erişim
  • Süreçlerin standartlaşması ile kurumsallaşma
  • Mobil olarak belge imzalama
  • Arşivleme Sürüm kontrolü ile değişiklikleri izleme
  • İş akışı ile onay süreçlerini izleme
  • Vekâlet yönetimi
  • Fiziksel arşivin elektronik ortama aktarımı
  • E-yazışma ile kurumlar arası belge alışverişi
  • Güçlü entegrasyon desteği

Bugün itibariyle HAVELSAN dahil 9 adet kurum tarafından kullanılmaya başlanan EVRAKA’nın toplam kullanıcı sayısı 50.000’i geçmiştir. Son iki yıl içerisinde ise EVRAKA üzerinden üretilen 17 milyondan fazla belge sayesinde yaklaşık 2.000 adet ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

REFERANSLAR
  • Jandarma Genel Komutanlığı
  • Genelkurmay Başkanlığı
  • Savunma Sanayi Başkanlığı
  • Mehmetçik Vakfı
  • KKTC Güvenlik Kuvvetleri
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı
HAVELSAN EVRAKA Broşürünü İndir