KALİTE YÖNETİMİ

Kalite Yönetimi

HAVELSAN, “Yönetimde Kalite” ilkesini benimsemiş, 2000’li yılların başından itibaren içselleştirdiği ve uyguladığı “Süreç Odaklılık” felsefesini, “Stratejik Bakış” ile bütünleştirmiş; bu yaklaşımını da oluşturduğu “Kurumsal Yönetim Sistemi” ile tüm iç ve dış paydaşlarına beyan etmiştir.


HAVELSAN’ın halen sürdürdüğü Yönetim Sistemi belgeleri:

Standart / Model

Kapsam / Açıklama

CMMI Seviye-3

Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

TS EN ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

İSG-OHSAS TS 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TS ISO/IEC 20000

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS)

ISO/TS 22301

İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri (İSYS)

EFQM

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Modeli

 


Kalite Politikası:
Projelerde/ürünlerde müşteri istek, beklenti ve şikâyetlerini tam olarak karşılamak ve iş ekosistemimizle birlikte öngörülen takvim ve bütçe içerisinde tamamlamak,

Çalışmalarımızda yasal şartlara, HAVELSAN Yönetim Sistemi esaslarına ve etik kurallara uymak,

HAVELSAN Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve uygulamaların verimliliğini, teknolojik alt yapı unsurlarını da kullanarak sürekli iyileştirmek,

Kurumsal stratejilerden hareketle, Kariyer Yönetim Sistemi verilerini  kullanarak, insan kaynağı yetkinliklerinin sürekli gelişimini sağlamak.