ENTEGRE KALİTE YÖNETİMİ

Entegre Kalite Yönetimi

HAVELSAN, “Yönetimde Kalite” ilkesini benimsemiş, 2000’li yılların başından itibaren içselleştirdiği ve uyguladığı “Süreç Odaklılık” felsefesini, “Stratejik Bakış” ile bütünleştirmiş; bu yaklaşımını da oluşturduğu “Kurumsal Yönetim Sistemi” ile tüm iç ve dış paydaşlarına beyan etmiştir.


HAVELSAN’ın halen sürdürdüğü Yönetim Sistemi belgeleri:

Standart / Model

Kapsam / Açıklama

CMMI Seviye-3

Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 

EFQM Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Modeli