ENTEGRE KALİTE YÖNETİMİ

Entegre Kalite Yönetimi

HAVELSAN, “Yönetimde Kalite” ilkesini benimsemiş, 2000’li yılların başından itibaren içselleştirdiği ve uyguladığı “Süreç Odaklılık” felsefesini, “Stratejik Bakış” ile bütünleştirmiş; bu yaklaşımını da oluşturduğu “Kurumsal Yönetim Sistemi” ile tüm iç ve dış paydaşlarına beyan etmiştir.


HAVELSAN’ın halen sürdürdüğü Yönetim Sistemi belgeleri:

Standart / Model

Kapsam / Açıklama

CMMI Seviye-3

Bütünleşik Yetenek Olgunluk Modeli

ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi

ISO 27001

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 14001

Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 20000-1

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi (BTHYS)

ISO 22301

İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri (İSYS)

EFQM

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı Modeli