BİLGİ GÜVENLİĞİ

Bilgi Güvenliği

Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmet Yönetimi:

Kalite Politikamızda belirtilen hususlara ilave olarak, Bilgi Teknolojileri (BT) Hizmet Yönetimi kapsamındaki politikalarımız:

  • Şirket Bilgi Teknolojisi (BT) hizmetlerinin yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak,
  • Şirket Bilgi Teknolojisi (BT) hizmetlerini çalışır durumda tutmak,
  • Şirket Bilgi Teknolojisi (BT) hizmetlerinin maliyetlerini optimize etmek,
  • Şirket Bilgi Teknolojisi (BT) hizmet risklerini ve karmaşıklığını yönetmek,
  • Şirket Bilgi Teknolojisi (BT) hizmetlerinin değişikliklerini yönetmek,
  • Şirket Bilgi Teknolojisi (BT) hizmetlerini iş ihtiyaçlarına göre kullanmak,
  • Şirket Bilgi Teknolojisi (BT) hizmetlerinin kapasitesini düzenlemek,
  • Şirket Bilgi Teknolojisi (BT) hizmetlerinin ölçeklenebilirliğini arttırmak.

İş Sürekliliği:

HAVELSAN iş süreçlerinin ve bu süreçleri destekleyen BT hizmetlerinin önceliklendirilmesi için iş etki analizleri gerçekleştirilir.

Kritik BT hizmetlerinin ve iş süreçlerinin olası bir kesintiye uğraması önlenir, faaliyetlerin devamlılığını sağlamak üzere iş sürekliliği planları hazırlanır.

Devamlılığın sağlanamadığı şartlarda ön görülen kesinti süreleri içinde; gerekli tedbirler alınarak yeniden çalışır hale getirilir ve veri kayıpları önlenir.

HAVELSAN’daki tüm birim ve çalışanlar iş sürekliliğine katkıda bulunur, BT hizmetlerini ve altyapı kaynaklarını kesintiye sebep vermeyecek şekilde kullanır.