BİLGİ GÜVENLİĞİ, BT HİZMET YÖNETİMİ, İŞ SÜREKLİLİĞİ


BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

HAVELSAN, kendisine ve paydaşlarına ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak amacıyla;

 • Tabi olduğumuz yasa, mevzuat, sözleşmelere ve standartlara uygun şekilde sistemin sürekli iyileşmesini sağlamayı,
 • Bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik riskleri yönetmeyi,
 • Bilgi güvenliği konusunda örnek ve öncü olmak için şirket çalışanlarının ve diğer tüm paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını arttırmayı taahhüt eder.

 

BT HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKASI


HAVELSAN BT Hizmet Yönetimi Kurumsal Bilişim Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında aşağıdaki amaçlara yönelik Bilgi Teknolojileri üzerine yoğunlaşmış hizmet yönetimi sisteminin planlanması, kurulması, yönetilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve iyileştirilmesini amaçlar.

 • Şirket Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin kapasitesini ve ölçeklenebilirliğini yönetmeyi,
 • İlgili yasa, mevzuat, sözleşmelere ve standartlara uygun şekilde sistemin sürekli iyileşmesini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğini ve hizmet sürekliliğini sağlamak için bilgi teknolojilerini etkin kullanmayı,
 • Hizmet kalitesini etkileyebilecek tüm risklerini yönetmeyi,
 • Yetkin personelinin farkındalığıyla hizmet kalitesini arttırmayı,
 • Sektöründe öncü ve yenilikçi teknolojiler kullanarak iç müşteri memnuniyetini arttırmayı taahhüt eder.

 

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

HAVELSAN, amaçları doğrultusunda yürüttüğü tüm faaliyetlerinde iş sürekliliği sağlamak için;

 • Tabi olduğumuz yasa, mevzuat, sözleşmelere ve standartlara uygun şekilde planlama yaparak sistemi sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sürekliliğini aksatabilecek her türlü risklerini yönetmeyi,
 • Kriz yönetimini ve mümkün olan en kısa sürede normal hizmet seviyelerine dönebilmek için gerekli faaliyetleri planlamayı,
 • Çalışanların yetki ve sorumluluklarını tanımlayıp; düzenli eğitimlerle farkındalığını arttırmayı taahhüt eder.