YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sedat KARAKAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksel AKSÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi
Bilal DURDALI
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tuğrul TEKBULUT