İŞ EKOSİSTEMİ

İŞ EKOSİSTEMİ
İş Ekosistemi

 

İşbirlikleri ve güç birliğiyle dolu bir dünya olan HAVELSAN İş Ekosistemi Portaline Kayıt Olmak/ Giriş Yapmak için tıklayınız.

 

HAVELSAN İŞ EKOSİSTEMİ YAKLAŞIMI

AMAÇ
HAVELSAN olarak, Savunma, Güvenlik ve Bilişim sektörlerinde Yerli ve Milli markalı Ürün/Hizmet/Sistem üretmeye ve geliştirmeye yönelik stratejilerimizin, alanlarında uzmanlaşmış, yenilikçi, rekabetçi maliyet-kalite-zaman-performans odaklı firmalarımızla iletişimin ve eşgüdümün kuvvetli bir tedarik zinciri yönetimi ile mümkün olduğuna inanmaktayız. Bu doğrultuda Güç Birliği, Güçlü İşbirliği yaklaşımı üzerine yapılandırmış olduğumuz “İş Ortaklıkları Yönetim Sistemi'miz ile hareket etmekteyiz.

İŞ EKOSİSTEMİ UYGULAMA SÜRECİMİZ

  1. Başvuru/Ön değerlendirme,
  2. Ön Değerlendirme Onay Tedarikçi Portali şifresi gönderilerek kayıt altına alma,
  3. İdari-Kalite ve teknik yönlerden Değerlendirme,
  4. Puanlama /Sınıflandırma
  5. Değerlendirme Analiz Raporu
  6. İhale Süreci/Firma seçimi İşbirliği/Sözleşme
  7. Genel performans değerlendirme,

süreçimizle 7 aşamada yürütülmektedir.
Bu doğrultuda HAVELSAN İş Ekosistemine ön başvuruda bulunmadan önce, web sayfamızdan HAVELSAN içerisinde yürütülen faaliyetlerinin incelenmesi, firmanız faaliyet alanlarının HAVELSAN faaliyet alanlarına ve ihtiyaçlarına uygunluğunun tarafınızca da değerlendirilmesi önem arzetmektedir. Bu kapsamda verimli işbirlikleri oluşturabilmek için sizlerin yetenek ve kabiliyetlerinin kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi ve bu sayede işbirliklerinin oluşturulmasına teminen aşağıda belirtilen aşamaların hepsi veya bir kısmı gerçekleştirilecektir:

İş Ortağı/Tedarikçi Başvuru ve Ön Değerlendirme: Sisteme kayıtlı olmayan firma iseko@havelsan.com.tr adresine firmasını tanıtan bir sunumu ileterek HAVELSAN İş Ekosistemine başvuru yapmak istediğini bildirmesi gerekmektedir. Başvuru değerlendirilerek HAVELSAN faaliyet alanlarına uygun faaliyetlerde bulunan firmalara HAVELSAN tarafından gönderilecek İş Ekosistemi Ön Değerlendirme Portalinde istenilen bilgileri doldurup onaylayarak ön değerlendirme işlemini tamamlayacaktır. Ön değerlendirmede sürecinde toplamda 100 puan üzerinden 50 ve üzeri puan alan ve faaliyet alanları ile uygun görülen Firma onaylanarak İş Ekosistemi Tedarikçi Portal Şifresi gönderilir.

Tedarikçi Portali Kayıt İşlemi: Firmanıza özel Tedarikçi Portal Giriş Şifresi Firmanız ile HAVELSAN arasında kurulacak işbirliği adımlarının atılmasına yönelik bir anahtar olduğu kabul edilerek, firmanızdan bu süreçte Portal İçerisinde istenilen bilgilerin detaylı doldurulması uzun yıllara dayanan bir işbirliği ortamının kurulmasına adım ve katkı sağlayacaktır. HAVELSAN İş Ekosistemi Tedarikçi Portalinde sizden istenilen tüm bilgileri ve ekleri tamamlayarak ilk aşamada Kayıtlı Aday İş Ortağı/Alt Yüklenici durumuna geçilmiş olunacaktır. Söz konusu doldurulan bilgilere yönelik detaylı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle ayrıca temasa geçilebilecektir.

Firmanıza Yönelik Yerinde İnceleme: Firmanız tarafından doldurulan bilgiler doğrultusunda, HAVELSAN A.Ş. personeli ve/veya HAVELSAN tarafından yetkilendirilmiş Bağımsız Denetim Firması tarafından Firmanıza Yönelik yapılacak İdari, Kalite ve Teknik uygulamalarına yönelik değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirmeler neticesinde toplamda 100 Puan üzerinden firmanız tarafından sunulacak bilgi, dökümantasyon, kaynaklar ve yetkinlikler değerlendirilerek A-B-C-D Grubu olmak üzere bir sınıflandırılma yapılarak, firmanıza yönelik Değerlendirme Analizi raporu hazırlanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, firmanız tarafından sağlanacak tüm bilgi ve belgeler üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. “TİCARİ GİZLİ” olarak muhafaza edilecektir. Söz konusu çalışmalar firmanızı ve/veya HAVELSAN’ı hiçbir yükümlülük altına sokmayacak olup herhangi bir taahhüt içermemektedir.