İŞE ALIM KRİTERLERİ

İşe Alım Kriterleri

HAVELSAN’a iş başvurusu yapan adaylara uygulanacak sınavlar ve bunlara ilişkin baraj puanları, aşağıda tablo halinde verilmektedir.

ADAYIN DURUMU TEKNİK UZMANLIK SINAVLARI YABANCI DİL SINAVLARI HAVELSAN
SINAVLARI
TEKNİK MÜLAKAT
ALES
(Sayısal Puan Türü)
KPSS GRE 
(Quantitative Puan Türü)
GMAT TOEFL YDS
Üniversite Mezunları/
Aday Mühendis
> 80 > 75* > 157 > 550 > 79 > 75   > 15
Ön Lisans Mezunları (Tekniker)   > 70**       > 60 > 75 > 15
Lise Mezunları (Teknisyen)   > 65***       > 60 > 75 > 15
İlköğretim Mezunları               > 15

ALES = Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
KPSS = Kamu Personel Seçme Sınavı
GRE = Graduate Record Examinations
GMAT = Graduate Management Admission Test
TOEFL = The Test of English as a Foreign Language
YDS = Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

NOT: Sınav sonuçları en fazla 4 (dört) yıl için geçerlidir. Gazi ve engelli adaylardan teknik sınav sonucu istenmez, sadece mülakat ve Kişilik Testi uygulanır.

*Teknik bölüm için değerlendirilen adaylar KPSSP1 puan türünden, İdari bölüm için değerlendirilen adaylar KPSSP3 puan türünden değerlendirilecektir.
**Ön Lisans Mezunları KPSS93 puan türünden değerlendirilecektir.
***Ortaöğretim (lise) mezunları KPSS94 puan türünden değerlendirilecektir.

Teknik Uzmanlık Sınavları

Lisansüstü Mezunları için (Tam Zamanlı ve Paydaş Mühendisler)
Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez,

Lisans Mezunları için
 • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olan adaylardan; Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez, Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
 • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olmayan adaylar için aşağıdaki kriterlerden birini sağlamış olmak esas alınır.
  • Mezuniyet Notu + (10000 / Üniversiteye Giriş Sırası) ≥ 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınavı sonucu istenmez. Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
  • Mezuniyet Notu + (10000 / Üniversiteye Giriş Sırası) <3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (yukarıda verilen tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde) istenir ve Teknik Mülakat sonucu ile birlikte değerlendirilir.


Aday Mühendisler / Aday Uzmanlar için:

 • Genel Not Ortalaması + (10000 / Üniversiteye Giriş Sırası) ≥ 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınavı sonucu istenmez. Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
 • Genel Not Ortalaması + (10000 / Üniversiteye Giriş Sırası) < 3.00 ise Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (yukarıda verilen tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde) istenir ve Teknik Mülakat sonucu ile birlikte değerlendirilir.


Ön Lisans ve Lise Mezunları için:

 • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olan adaylardan; Teknik Uzmanlık Sınav sonucu istenmez, Teknik Mülakat sonucu başarı puanı esas alınır.
 • En az 3 (üç) yıllık benzer iş deneyimine sahip olmayan adaylardan;
 • Teknik Uzmanlık Sınav sonucu (yukarıda verilen tabloda yer alan kriterlere uygun olacak şekilde) istenir ve Teknik Mülakat sonucu başarı puanı ile birlikte değerlendirilir.


Yabancı Dil Sınavları:
Yabancı dil bilgisi iş tanımı kapsamında gerekli değilse, adaylardan yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmez.
Yabancı dil bilgisi iş tanımı kapsamında gerekli ise;

 • Üniversitelerin tüm derslerde yabancı dilde öğretim veren bölümlerinden mezun olan adaylardan yabancı dil sınav sonuç belgesi istenmez.
 • 3 (üç) yıl ve üzeri iş deneyimine sahip olan adaylardan, istihdam edileceği pozisyon için istenilen seviyede yabancı dil bilgisine sahip olduğunu beyan edenler için; adayın bağlı olacağı en üst seviyedeki yöneticinin de yabancı dil yeterliliğinin istenilen seviyede olduğunu teyit etmesi ve yazılı olarak “yabancı dil seviyesi uygundur” onayını vermesi durumunda yine sınav sonuç belgesi istenmez.