HAVELSAN A.Ş. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşudur.

Sağlık Çözümleri

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık hizmetlerine yönelik talep ve beklentiler her geçen gün artmakta fakat bu hizmetlere ayrılan kaynaklar çok daha kısıtlı kalabilmektedir. Bu durum ülkemizi de sağlık hizmetlerinin sunum ve finansmanında daha etkin ve kapsayıcı politikalar geliştirmeye ve daha verimli faaliyetleri finanse etmeye zorlamaktadır. Sağlık hizmetlerinin finansman modelleri, hizmet sunuculara ödeme yöntemleri ve bunun denetleme mekanizmaları gibi konular hem pratikte hem de bilimsel çevrelerde daha çok tartışılır hale gelmiş ve bu çerçevede yeni uygulama modelleri geliştirmeye yönelik çalışmalar önem kazanmıştır.

Bu durum sağlık sektöründe verimliliğin ve etkinliğin artırılmasına yönelik yeni ve inovatif yaklaşımları zorunlu hale getirmiş ve sağlık bilişimi uygulamalarının da önemini artırmıştır.
Bu kapsamda Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (HBYS) hastanelerin sinir sistemlerini oluşturmakta ve hastanelerin sürekli ve neredeyse gerçek zamanlı olarak izlenebilmesi ve yönetilebilmesini sağlamaktadır. Hastanelerin hem idari hem tıbbi ve hem de yönetimsel/organizasyonel anlamda omurgası olarak yorumlanabilecek Hastane Bilgi Sistemleri; hasta kayıt, hasta kabul, taburcu ve transfer işlemleri, malzeme yönetim sistemleri, finansal bilgi sistemi, insan kaynakları bilgi sistemleri gibi süreçlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığının talepleri ve standartları doğrultusunda diğer ilgili dış sistemlerle de veri alışverişi ve entegrasyonları içermektedir.

HAVELSAN tarafından geliştirilen ve yaklaşık on yıldır 30’un üzerinde askerî hastanede kullanılmakta olan HAVELSAN HBYS ürünü, günümüz sağlık işletmeleri gereksinimlerine en üst düzeyde cevap verilebilen bir HBYS uygulamasıdır. Yüksek teknolojisi, güvenilir, esnek, yönetilebilir, hızlı ve kolay kullanımlı yapısı ve ölçeklendirilerek uygulanabilme özellikleri
ile ulusal ve uluslararası sağlık işletmeleri için önemli bir çözüm seçeneğidir.

Ülkemizde bu yıldan başlayarak önümüzdeki 25 yıl boyunca sağlık hizmetleri vermeye yönelik bir model olan Entegre Sağlık Kampüsleri (ESK) Projelerinin ilk uygulamaları HAVELSAN HBYS kullanımı ile başlayacaktır. HAVELSAN, sağlık işletmelerine HBYS ana çözüm sağlayıcılığı rolünün yanı sıra ülke genelinde ulusal sağlık sistemi kapsamında çalışmalar da yapmaktadır.

Kayıt: 19.8.2016
Güncelleme:28.9.2017