SANTEZ

Kontrol Yükleme Sistemi, hava/kara aracı simülatörlerinin önemli alt sistemlerinden birisi olup; pilotlara/sürücülere kuvvet geri beslemesi sağlayarak kumanda kollarındaki statik ve dinamik kuvvet etkilerinin gerçeklemesini sağlar.

Bu projede helikopter uçuş simülatörleri için yüksek doğrulukta Kumanda Yükleme Sisteminin (KYS) tasarımı ve prototip üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Simülatörler, sonsuz hareket sığasına sahip, gerçek, fiziksel bir hareketi, sınırlı bir çalışma uzayında simüle etmek üzere yapılandırıldıklarından, harekette sürekliliği sağlamak ve hissettirmek, simülasyonda öncelikli amaçlardandır. Bu olgu ise hareket algı algoritması tarafından sağlanmaktadır. Yani, çalışma uzayı sınırlarında kalmak şartıyla her seferde platform, kullanıcıya hissettirmeden sıfır noktasına getirilmektedir. Teorik çalışmalarla mevcut hareket algı algoritmaları, farklı tekniklerle elde edilecek ve simülasyonlar yoluyla doğrulukları test edilecektir. Fiziksel, insanlı platform testleri ile bu algoritmalar denenecektir. Hareket algı algoritmaları konusunda hazır algoritmik bir kütüphane elde edilecektir.

Fotoğraflar