KADMOS

Kara Araçları Dinamik Modelleme ve Simülasyonu Projesi, paletli ve tekerlekli muharebe veya taktik araçlar için modüler ve geliştirilebilir dinamik davranış modellerinin çıkartılarak araç sürüş benzetiminin gerçekleştirilmesini kapsamaktadır.

Proje ile genel bir paletli ve tekerlekli muharebe veya taktik kara aracı davranış modellemesi geliştirerek değişik tip kara muharebe veya taktik araçları benzetimlerinin üretilmesinde kullanılacak bir altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır. Oluşturulacak bu altyapının kullanılması ile geliştirilecek kara araçları benzetimleri ile paletli ve tekerlekli araç personelinin hazırlanacak farklı senaryolarla değişen durum ve olaylar karşısında sıralı yapılması gereken işlemlere ve acil durumlara müdahale yeteneğinin kazandırılması hedeflenmektedir. Senaryoların kontrollü bir şekilde geliştirilmesi ve bu değişken durumların defalarca tekrarlanması ile eğitim pekiştirilecek ve öğrencilere gereken tecrübe kazandırılacaktır.

Geliştirilmesi planlanan sistem ile herhangi bir kara aracının istenilen sadakat seviyesinde modellemesinin yapılması amaçlanmaktadır.

Fotoğraflar