Tümleşik Hava ve Füze Savunma Eğitim Merkezi

Tümleşik Hava ve Füze Savunma Eğitim Merkezi, hava savunma operatörleri ve karar verici komuta seviyesindeki askeri personelin simülasyon / simülatör teknolojisinin faydalarından yararlanarak eğitimlerinin verilmesi amacıyla tasarlanan bir sistemdir. Eğitim Merkezi hem operatif hem de taktik seviyede kullanılabilecektir.

Tümleşik Hava ve Füze Savunma Eğitim Merkezi, hava savunma senaryoları içerisinde yer alan,

 • Takım Komutanı

 • Radar Operatörü

 • Nişancı

 • Top Komutanı, Top Atış Kontrol Operatörü

 • Sistem Operatörü

 • Komuta Kontrol Operatörü

 • Füze Atış Kontrol Operatörü

 • Batarya Atış Kontrol Merkezi

 • Tabur Ateş Kontrol Merkezi

 • ERİMAY ve Link16 Operatörü

gibi rollerin, görev başı eğitimlerinin verilmesinde kullanılacaktır.

Eğitim merkezinin faaliyeti iki ayrı fazda geliştirilmektedir:
1. Aşama:

 • Korkut,

 • Hisar-A,

 • Hisar-O,

 • Ateş İdare Cihazları (AİC),

hava savunma sistemleri için geliştirmelere başlanarak, bunlara ait konsol ve süreç eğitimlerinin verilmesi sağlanacaktır.
Bu amaçla mevcut sistemlerde yer alan operatör ve komutan konsolları ile bunlar arasındaki iş akışları hesaba katılacaktır. Kullanılacak olan taktik çevre yazılımı, senaryo dahilinde yer alabilecek tüm aktör (algılayan, karar veren ve bir davranışta bulunabilen akıllı varlık), durağan ve hareketli varlıkların, amacı karşılayacak ölçüde, gerçeğe yakın benzetimini yapacaktır.

Projenin 2. aşamasında Kaideye Monteli Stinger ve Türk Silahlı Kuvvetleri Envanterinde yer alan / envantere girecek diğer Hava Savunma Sistemlerine ait simülatörler eğitim merkezine entegre edilebilecektir.
 
Eğitim Merkezinde, HERİKKS arayüzlerinin de benzetiminin yapılması planlanmıştır.
Eğitim merkezi ve sistemleri açık mimariye, dağıtık işlem ortamına ve HLA (İng. High Level Architecture) standardıyla uyumlu olarak geliştirilecektir. Bu sayede gerekli ön şartları sağlamaları durumunda envanterde bulunan veya ileride temin edilecek başka hava savunma sistemlerine ait simülatörlerin de Tümleşik Hava ve Füze Savunma Eğitim Merkezi ile bütünleştirilmesi mümkün olabilecektir.

Fotoğraflar