Platform ve Sensör Entegrasyonları

Mini İnsansız Hava Araçları Elektrooptik Sensör Entegrasyonları

Özellikle fiziki güvenlik uygulamaları alanlarında etkili olan mini ve mikro insansız hava araçları uygulamalara özel elektro optik sensör tipleri seçilmektedir. Bu seçilen sensörler hava platformu aerodinamik yapısına, fiziki ve elektriksel mimarisine uygun olarak entegrasyon faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda mini ve mikro insansız hava araçları için yapısal ve elektriksel analizler gerçekleştirilerek uçuş dinamiklerini etkilemeyecek ve güvenli uçuş zarflarında görevini sürdürebilecek şekilde mühendislik analizi ve entegrasyon faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup, uygun tip sensör seçimleri projeye uygun seçilmekte ve entegrasyon tasarım mühendisliği yapılmaktadır.

Havadan Uzaktan Algılama Sensör Platform Uygulamaları-İGT TUYGUN Platform Uygulamaları

Günümüzde giderek artan şekilde uygulamalarını gördüğümüz ana yurt güvenliği, akıllı tarım uygulamaları, coğrafi uygulamalar, maden aramaları, tehlikeli madde analizleri, çevre kirliliği, belediye uygulamaları, haritacılık faaliyetleri, şehir bölge planlamaları vb. alanlarda havadan uzaktan algılama uygulamaları giderek ilgi görmektedir. Bu anlamda  hava araçları üzerine ilgili uygulama için kullanılacak olan uzaktan algılama sensörlerine uygun platform tasarım entegrasyon, modifikasyon ve test faaliyetleri mühendislik kabiliyetleri içinde müşteriye özel sunulmaktadır. Bu kapsamda yapısal, aerodinamik,  elektriksel, çevre koşul, görev ergonomisi, sistem emniyet, güvenilirlik ve bakım idame analizleri gerçekleştirilerek hava platformunun uçuş emniyetini ve göre ifasını etkilemeyecek ve güvenli uzaktan algılama faaliyetlerini gerçekleştirebilecek mühendislik analizi ve entegrasyon faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup, uygun tip sensör seçimleri projeye uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

Fotoğraflar