Hiperspektral Analiz ve Spektrum Kütüphane Oluşturma

Uydu , İHA, hava ve yer platformlarından elde edilen kamera verilerinin büyük bir hızla iyileşmesi ve çoğalması bu verilerin insan eli ile değerlendirilip işlenmesini olanaksız hale getirmiştir. Bu durum günümüzde verilerin otomatik işlenmesini gerekli kılmaktadır.
 
Yıllardır bilinen (tek banttan oluşan) pankromatik ve (3 banttan oluşan) renkli görüntülerin yanı sıra günümüzde önemi gittikçe artan çok bantlı görüntüler çeşitli askeri ve sivil amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. 2-7 arası banttan oluşan görüntüler multispektral olarak adlandırılırken yüzler ile ifade edilen bant sayısına sahip olan görüntüler hiperspektral görüntüler olarak adlandırılmaktadır. Tek ve 3 banttan oluşan görüntüler sadece insan gözünün görebileceği (400nm ile 700nm aralığındaki spektral) bilgiyi tutarken, çok bantlı görüntüler insan gözünün algılayamadığı bantlara ait bilgiler de tutulmaktadır. 
 
İnsan gözünün görebileceğinin ötesinde bilgi verebilen hiperspektral veriler birçok askeri ve sivil projeyi mümkün kılmaktadır. Bu anlamda HAVELSAN, nitelikli insan gücü, kamera ve teçhizatlar ile hiperspektral verilerden otomatik hedef bulma, sınıflandırma, tarımsal analiz, çevre kirliliği, gaz tespiti, kara yolları analizi gibi konularda ülkemizin en donanımlı kurumudur.
 
 

Fotoğraflar