Hedef Tespiti

Uzaktan Algılama kapsamında operatör tarafından gerçekleştirilebilen veya operatör etkileşimli ya da etkileşimsiz olarak otomatik olarak da gerçekleştirilebilen uydu görüntülerinin kıymetlendirilmesi uygulamaları geliştirmektedir. İlgili görüntünün veya içeriğin sınıflandırılmasına ya da nesnelerin kullanıcı tarafından ya da otomatik olarak işaretlenmesi uzaktan algılamanın nihai hedefidir.
 
Bu kapsamda uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları doğal alan ve yerleşim merkezlerinin tespiti amacıyla sınıflara ayrılmaktadır. Bu sınıflar toprak, yeşil alan, yerleşim merkezi, deniz, göl, kayalık alan, tarım alanı gibi sınıflar olabilir.
 
Yol ağının elle çıkarılması, çok zaman alıcı bir işlemdir. HAVELSAN geliştirdiği algoritmalar ile yüksek doğruluğa sahip bir yol haritasını otomatik üretebilmektedir. Bina türü nesnelerinde uzaktan algılama faaliyetleri içerisinde önemli yeri bulunmaktadır.
 
HAVELSAN Meydan, Liman, Askeri Tesis, Baraj vs gibi bölgesel hedeflerin alt parçalarını otomatik olarak üreten yüksek başarımlı algoritmalar geliştirmiştir.
 
Aşağıdaki örnek fotoğrafta otomatik olarak uzaktan algılanmış binalar (Hedefler) görüntülenmiştir:

Örnekleri kullanıcı tarafından etkileşimli olarak seçilen hedef tipleri için benzerlerini bulan algoritma sonuçları yine aşağıda verilmiştir. Bir uçak örneği seçildiğinde diğerleri bulunabilmekte ya da orman örneği verildiğinde tüm ormanlık alan sınırları Yarı Otomatik/Etkileşimli yöntemle ile sınıflandırılarak işaretlenebilmektedir. 

Fotoğraflar