Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme

İnsansız Hava Aracı ( İHA), UYDU, HAVA Fotoğrafı veri kaynaklarının çoğalması ve hızlarının artışıyla günümüzde analiz edilmesi gereken veriler, yetiştirilen personelle işlenmesi mümkün olmayacak kadar artmıştır. Bu durum günümüzde verilerin işlenmesi için otomatik tanıma yöntemlerini gerekli kılmaktadır.

Bu anlamda HAVELSAN ihtiyaç duyulan istihbarat verilenin işlenebilmesi için otomatik tanıma yöntemlerini ve yazılımlarını geliştirmektedir.

Milli istihbarat uydularımızın ilki olan RASAT uydusunun fırlatılması ve faaliyete geçirilmesi, sonrasında GÖKTÜRK 1 ve GÖKTÜRK 2 uyduları ile istihbarat verilerinin artması ve daha da artacak olması, bu verilerin otomatik işlenmesini gerekli kılmıştır. Ayrıca Silahlı Kuvvetlerin envanterinde olan IHA’larla, ve TAİ tarafından geliştirilen İHA’larında gelmesiyle beraber İHA görüntüleri de çoğalmaktadır. 

Bütün bu verilerin hızlı, efektif, doğru ve otomatik şekilde işlenmesi için gerekli sistem çözümü HAVELSAN tarafından ortaya konmuştur.

Bu amaca yönelik çeşitli uydulardan (IKONOS, GEOEYE, WORLDVIEW, RASAT, GÖTÜRK Fyete1, GÖKTÜRK 2) ve Hava Fotoğraf kaynaklarından üretilmiş  olan görüntüler üzerinde verilerin işlenmesi, yönetilmesi, kıymetlendirilmesi ve otomatik hedef tespiti yeteneklerine sahip kabiliyetlere ulaşılmıştır. Bununla beraber İHA videoları üzerinde Sıcak Nesne Takibi gibi video işleme yetenekleri de firmamızca geliştirmektedir.

Yukarıda belirtilen kaynaklardan edinilen ham veriler kıymetlendirme öncesinde ön işleme adı verilen bir dizi hazırlık işlemine tabi tutulur. Bunlardan bazıları: Orto-Rektifikasyon, Coğrafi referanslama, Pan keskinleştirme, Radyometrik düzeltme, Atmosferik düzeltme, Parlaklık ayarı, Kontrast düzeltme, Gamma düzeltme, Histogram eşitleme vb. yöntemlerdir.

HAVELSAN ilgili işlemler için kendi özgün işleme algoritmalarını geliştirmiş ve geliştirmeye devam etmektedir.


Ön işleme sonrası görüntülerde iyileştirebilmek için bir dizi işleme daha tabi tutulur. Bunlardan bazıları : Aydınlık düzeltmesi, gamma düzeltmesi, renk doygunluğu düzeltmesi, histogram eşitleme, gri seviyesi negatif almadır. Birbirini tamamlayacak şekilde görüntülenmiş birden fazla görüntünün bindirme alanları kullanılarak birbirleriyle birleştirilmesi ve daha büyük bir görüntü elde edilmesi ile ilgili çalışmalar da firmamızca yapılmaktadır (Mozaikleme).

Fotoğraflar