Boru Hattı Güvenlik Sistemleri

Dünya üzerinde şuan da hidrokarbon taşımacılığı için inşa edilmiş 3.500.000 km hat bulunmaktadır. P&G raporuna göre 2014 yılında inşası devam eden veya planlanma aşamasında bulunan toplam uzunluğu 180.000 km olan yeni boru hattı bulunmaktadır. Dünya'nın enerji kaynaklarının büyük bir kısmı bu boru hatları üzerinde taşındığı için bu hatların güvenliği enerji güvenliği için çok önemlidir. Petrol boru hatlarının en önemli özelliği uluslararası olup birçok politik, siyasi ve coğrafi koşulu bir arada içermesidir. Bu yapı güvenlik kapsamında üstesinden gelinmesi gereken sorunların çeşitliliğini ve kapsamını artırmaktadır. Bu karmaşık yapı birçok gereksinime cevap verebilecek esnek ve entegre sistemlerin geliştirilmesini gerektirmektedir.

HAVELSAN Petrol ve Doğalgaz hatları üzerinde bu esnekliği sağlayacak entegre sistem çözümleri sunmaktadır. Gelişen teknoloji ile yeni sistemler gün yüzüne çıkmakta ve bu sistemler Petrol ve Doğalgaz Hatlarının güvenliği noktasında da kullanılmaktadır. Haberleşme için kullanılan mevcut yer altı fiber kablolar boru hattı boyunca sürekli gözetim sağlayacak algılayıcı ağına dönüşerek güvenlik çözümünde kullanılabilecek alternatifsiz bir yapıya dönüşmektedir.

Petrol ve Doğal Gaz tesisleri ve taşımacılık altyapıları, ülke için en önemli ve değerli varlıklardır. Petrol veya Gaz hatlarına verilecek zarar ülke ekonomisini doğrudan ve dolaylı olarak yönde etkilemektedir.

HAVELSAN sistemleri Boru Hatlarında oluşabilecek:
  • Yetkisiz hafriyat, inşaat,
  • Hırsızlık
  • Kaçak ve Kayıp
  • Sabotaj ve terörist saldırılara
karşı erken ihbar sağlayabilmektedir.

HAVELSAN Fiber Optik alt yapıyı, SCADA sistemlerini, İnsansız Hava Araçlarını, Sonar algılama tekniklerini ve yeni gelişen görüntüleme teknolojilerini tek çatı altında toplayarak saldırıları veya hattaki/tesislerdeki kesintileri gerçek zamanlı erken algılama imkânı sunan alt yapılar üzerinde çalışmaktadır. Hatlar boyunca konuşlanan pompalama, sıkıştırma ve vana istasyonları kritik altyapı olarak ele alınmakta ve kritik tesis güvenliği çözümleri ile korunmaktadır.

Fotoğraflar