Kritik Tesis Güvenliği Çözümleri

Günümüzde pek çok ülke anayurt güvenlik programları kapsamında “kritik tesisler/altyapılar” ın korunması ve  servis sürekliliğinin sağlanmasını  ayrıca ele almaktadır.
Kritik altyapılar ;

 • Askeri Tesisler/Karakollar

 • İletişim Sistemleri,

 • Acil Sistemler,

 • Kamu Tesisleri,

 • Nükleer Santraller,

 • Su Arıtma Tesisleri,

 • Savunma Endüstrisi Merkezleri,

 • Petrol ve Gaz Tesislerini,

 • Enerji Üretim Tesisleri

ve benzeri  yapıları içermektedir.

Kritik Altyapılar, öngörülen ve beklenmeyen tehditlere karşı güvenli hale getirilmeli, gerekse tehditin gerçekleşmesi sonrasında hızlı bir şekilde servis verebilir duruma göre tesis edilmelidir.

HAVELSAN,  tasarım, mühendislik, kurulum, teslimat, eğitim, bakım ve servis alanlarının hepsinde güncel teknolojileri kullanarak kritik tesislerin korunmasına yönelik çözümler yaratabilmektedir.

Acil durumlarda, HAVELSAN çözümleri mevcut durumun gerçek zamanlı müşterek resmini sağlayarak en uygun tedbirin alınmasını sağlar.  Sistemlerimiz, tehditlerden korunmak, tehditi azaltmak ve bunlara karşılık vermek için diğer ulusal ön hazırlık sistemleri ile entegre olarak çalışabilecek yetenektedir.

HAVELSAN’ın kritik tesis güvenliği konusunda proje geliiştirdiği tesisler aşağıda belirtilmiştir:

 • Askeri Kritik Tesisler

 • Rafineriler, Depolama tesisleri ve Pompalama İstasyonları

 • Enerji Üretim Sistemleri

 • İçme Suyu Dağıtım Tesisleri

 • Havaalanları