Kara Harp Okulu Eğitim ve Öğretim Sistemi Modernizasyonu

Kara Harp Okulu’nun Eğitim ve Öğretim Sistemi’nin modernizasyonu projesi ayrı alt projeler olarak değerlendirilmiştir.

ÇELNAS (Çoklu Entegre Lazer Nişan Alma Sistemi) Alt Projesi; göze zararsız olan lazer ışınları kullanılarak modern savaşın öldürücü yönü gerçekçi bir şekilde canlandırılarak askerlerin çatışma ve taktik eğitimlerini uygulamalı olarak gerçek arazide yapılması,

Poligon (Ateşli Silahlar Atış Poligonu Elektronik Hedef Sistemi) Alt Projesi; KHO yerleşkesinde mevcut 25m. (tabanca-40 yol) ve 50 m. (tüfek-40 yol) yarı açık Ateşli Silahlar Atış Poligonu Elektronik Hedef Sisteminin yenilenmesi,

SSÇA (Savunma Sporları Çalışma Alanı) Alt Projesi; KHO öğrencilerine savaşçı ruhu kazandırmak, cesaret ve güven duygularını geliştirmek amacıyla, Güreş-Judo, Tekvando ve Boks spor branşlarında eğitim, antrenman ve müsabaka yapılabilecek 3 (üç) ayrı çalışma alanının meydana getirilmesi,

Laboratuvar Merkezi Binası İnşaat Alt Projesi; KHO’ nun artan eğitim ve öğretim ihtiyaçlarının karşılanması kapsamında içinde mühendislik bölümlerine ait laboratuvarlar ile birlikte bazı dershane, amfi ve çalışma odalarını da barındıran modern, gereksinimlere en üst seviyede cevap veren ve KHO öğrencilerinin eğitim ve öğretim düzeylerini daha da ileriye taşıyacak bir tesis elde edilmesi,

Laboratuvar Merkezi Binası Laboratuvar Kurulumları Alt Projesi; KHO öğrencilerinin eğitim ve öğretim programını destekleyici, bilgi sistem malzemelerini de içeren, teknolojik olarak desteklenmiş modern bir altyapının sağlanması,

Dekanlık Binası Bina Güçlendirme ve Tadilat Alt Projesi; Laboratuvar Merkezi binasının inşaatının ve taşınma işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben, ilgili tasarım aşamasında onaylanan Rölöveler ve Uygulama Projesi’ne göre binanın güçlendirmesi yapılarak yük taşıma kapasitesi ve depreme dayanıklılığının arttırılmasıdır.