Program Yönetim Bilgi Sistemi (SSM-PYBS)

Program Yönetim Bilgi Sistemi (PYBS) Projesi ile Savunma Sanayi Müsteşarlığının kurumsal verimlilik ve etkinliğinin arttırılmasını destekleyecek; ihtiyaç sahibi kurumlar ve sanayi ile veri/bilgi paylaşımını ve iletişim verimliliğini arttıracak bir bilgi sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında; Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde yer alan süreçlerin elektronik ortama aktarılması, İlgili paydaşların belirlenmiş yetkiler çerçevesinde PYBS ile güvenli veri alış verişi yapabilecek yapıların kurulması, PYBS kapsamında geliştirilecek sistemin üzerinde koşacağı donanımların temini, İlgili eğitimlerin alınması ve CMMI Acqusition sertifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Proje Şubat 2014 tarihinde başlamış olup 2016 yılı içerisinde kabul faaliyetlerinin tamamlanması ile birlikte canlı kullanıma alınması planlanmaktadır.