Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HvBS)

HvBS projesi, Hv.K.K.lığı’nın ana faaliyet sahalarının tamamının tek bir bilgi sistemi üzerinden takip edilebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Stratejik, taktik ve işletim fonksiyonlarını yönetmek için gerekli entegre bir uygulama yazılımı olan HvBS projesi, değişik teknoloji ve mimarilerin birlikte kullanıldığı bir proje olup kapsam itibariyle Türkiye'nin tanımlı en büyük “Komuta Kontrol Bilgi Sistemi” projesidir.

HvBS sistemi üç ana bileşenden oluşmaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekata yönelik ihtiyaçları (istihbarat, harekat planlama, harekatın gerçekleştirilmesi, vb.) Muharebe Yönetimi (MY) başlığı altında ele alınmıştır. Muharebe Yönetimi 52 modülden oluşmaktadır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kaynak yönetimi faaliyetleri (Lojistik, insan kaynakları ve mali kaynaklar) ise Kaynaklar Yönetimi (KY) başlığı altında ele alınmıştır. Kaynaklar Yönetimi kısmı 12 ana modül ve bunların altında yer alan 80’e yakın alt modülden oluşmaktadır.

Kurumun tüm yazışmalarının elektronik ortamda yapılmasını sağlayan Doküman Yönetim Sistemi (DYS) sistemin üçüncü ana bileşenidir. DYS ile birlikte e-imza kullanımına da geçilmiş ve Hava Kuvvetleri dahili yazışmaları açısından kağıt kullanmayan bir kurum haline gelmiştir. Proje 1999 yılında başlamış olup 2007 yılında kabul faaliyetleri tamamlanarak sistem canlı kullanıma alınmıştır.