Bilişim Sistemleri

Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığımıza bağlı Bilişim Sistemleri Programı altında aşağıda belirtilen alanlarda anahtar teslim projeler gerçekleştirilmekte ve müşterilere teslim edilen sistemlere bakım / idame desteği vermektedir.

  Kurumsal kaynak yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
  Kurumlara özel ve müşteri isteği doğrultusunda e-devlet otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi
  Sistem altyapı modernizasyonu ile müşteriye ait sistemler/platformlar arasında entegrasyonların sağlanması

Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması alanında Türkiye’nin en büyük projelerini gerçekleştiren HAVELSAN A.Ş. hem geliştirdiği sistemlerin bakım idame desteğini sağlamakta hem de bu alandaki yeni iş fırsatlarını takip etmektedir. Askeri alanda örnek olarak gösterilen HvBS (Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi) projesi HAVELSAN’ın askeri KKY uygulamaları alanında dünya çapında söz sahibi olmasını sağlamıştır. Körfez ve Kuzey Afrika bölgelerinde HvBS projesinde edindiğimiz tecrübelerimizi satmak için yoğun iş geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

SAP-ERP platformunda gerçekleştirilen bu sistemin uluslararası alanda pazarlanması kapsamında SAP firması ile işbirliğimiz artarak devam etmektedir. Kurumlara özel ve müşteri isteği doğrultusunda otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi de programımız kapsamında yürütülen faaliyetlerdendir. Elektronik belge yönetim/doküman yönetim sistemi (EBYS/DYS), hukuk otomasyon sistemi(HOP), tapu kadastro bilgi sistemi (TAKBİS), Elektronik Bilet Satış Sistemi (EYBİS) gibi sistemler programımız kapsamında geliştirilmiş olup bu alanlarda kazandığımız tecrübelerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. TAKBİS sisteminin Irak’a ihraç edilmiş olması uluslararası pazarda bu konularda yol almamız açısından örnek oluşturmaktadır.

Müşterilerin sahip oldukları sistem altyapılarının yenilenmesi, modern sistem odalarının kurulması, mevcut bilgi sistemleri arası entegrasyonların sağlanması, mobil platform ve kiosk entegrasyonlarının sağlanması konularında da çalışmalarımız bulunmaktadır.

Bu faaliyetlerin yapılması için Bilişim ve Güvenlik Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığımızın sahip olduğu aşağıdaki mühendislik kabiliyetleri kullanılmaktadır.

Altyapı Yazılımları Geliştirme

Güncel yazılım teknolojileri kullanılarak Java, .NET ve C++ tabanlı yazılım altyapıları (framework) oluşturulmakta ve bu altyapılar üzerinde kurumsal bilgi sistemleri geliştirilmektedir.

Kurumsal Bilgi Sistemi Uyarlama ve Geliştirme

Otomasyon kapsamında ele alınması gereken iş süreçleri müşteri ortamında analiz edilmektedir. Hem son kullanıcı personelin hem de yöneticilerin günlük hayatını kolaylaştıran katma değeri yüksek çözümler oluşturulmaktadır.

Kurumun ihtiyaçları ve yapılan analiz çalışmalarına bağlı olarak bu ihtiyacını karşılayacak ERP paketi uyarlanmakta ve/veya kuruma özgü yeni bir bilgi sistemi geliştirilmektedir.

Mobil Yazılım Geliştirme

Müşteri memnuniyetini arttırmak ve daha geniş kitlelere ulaşabilmek için mobil teknolojilerin sunduğu imkânlardan faydalanarak iOS ve Android platformları için mobil uygulama geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir. Bu faaliyetler hem çok katmanlı projeleri, hem de tek başına çalışan mobil uygulamaları içermektedir.

Sistem Kurulum ve Entegrasyonu

Kurumların sahip olduğu sistem ve donanım altyapısı müşteri ortamında analiz edilmektedir. Kurumun ihtiyaçları ve yapılan analiz çalışmalarına bağlı olarak aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Donanım ve Altyapı kurulumu

  Sistem odası dizayn ve kurulumu
  Sistem odası yeniden yapılandırılması ve düzenlemesi
  Network kablolama ve kabinet düzenlemesi
  Sistem odası izleme ve yangın, ısı, nem, su baskını önlem çözümleri üretme
  Switch, Router, Server, Storage fiziksel kurulumları

Network Organizasyonu

  Router konfigurasyonu
  Switch konfigurasyonu
  Network Güvenlik konfigurasyonları
  Ağ Bağlantıları ve Hat tahsis işlemleri
  Ağ işletme bakım hizmetleri
  Arıza çözme, hata giderme ve operasyon işleri

İşletim Sistemleri & Sanallaştırma kurulumları

  Sunucu ve Depolama Ünitesi kurulum ve konfigurasyonu
  İşletim Sistemleri Kurulumu (Microsoft Windows Server,Linux,vd)
  Sanallaştırma (VMware,Citrix,Microsoft HyperV
  Sistem Yönetim Yazılımları (SCCM,SCOM, CA,HP SIM )

Kurumsal Kaynak Yönetimi ve Veri Tabanı kurulumları

  Kurumsal Kaynak Yönetimi Sistemi (KKY) Kurulum, konfigurasyonu ve yönetimi (SAP-ERP)
  Karar Destek Sistemlerinin (DSS) kurulumu, konfigurasyonu ve yönetimi
  Uygulama Sunucuların kurulumu, konfigurasyonu ve yönetimi
  Veri tabanları kurulum ve konfigurasyon (Oracle, DBII,SQL Server,vd.

Uygulama Kurulumları

  Yedekleme Uygulamaları (Tivoli, Arcserve,Netbackup,vd)
  Anti Virus Yazılımları (Symantec,Mcaffee,Norton,Eset,vd)

Yazılım Kalite Standartları Uyumluluğu

Müşterimiz tarafından amaçlanan kullanıma uygun, müşterimizin gereksinimlerini belirlenen bütçe sınırları içinde zamanında karşılayan kabullenilebilir hata seviyesinde ve bakımı sağlanabilen yazılımların tüm mühendislik süreçleri aşağıdaki standartlar çerçevesinde uygulanmaktadır:

  CMMI Seviye-3
  DO-178B
  OpenSAMM

Fotoğraflar