TCDD Kurumsal Kaynak Yönetimi Projesi (TCDD-KKY)

TCDD’nin tüm kurumsal süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi ve yürütülmesini sağlamak amacıyla Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) Sistemi Havelsan A.Ş. tarafından geliştirilmiş olup 2010 yılında canlı kullanıma alınmıştır. 3 Yönetim Bilgi Sistemi, Proje Yönetim Sistemi, Malzeme ve Stok Kontrol Yönetim Sistemi, Araç Bakım Yönetim Sistemi, Altyapı Varlıkları Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Finans Kaynakları Yönetim Sistemi, Uluslararası Bilet Satış ve Rezervasyon Sistemlerinden oluşan Demiryolu İşletmesi Yönetim Bilgi Sistemi yerelleştirilmiştir.

KKY sistemi paket çözüm halinde diğer ülke pazarlarına sunulabilecek niteliktedir. TCDD-KKY Projesi kapsamında geliştirilen İşletme Yönetim Bilgi Sistemi de, tren planlama ve takip uygulaması ile ilgili tüm yük ve yolcu operasyonlarının yönetimini sağlayan aynı zamanda da finans ve insan kaynakları sistemleri ile entegre olarak çalışan özgün demiryolu işletmeciliği çözümüdür. Yeni çıkan kanun gereği 2015 yılı başından itibaren TCDD’nin Altyapı ve İşletme olmak üzere iki ayrı şirket halinde faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. Bu dönüşüme paralel olarak KKY sisteminin güncellenmesi ve bu yapıya uygun hale getirilmesi için proje çalışmaları başlamıştır.

Fotoğraflar