Sonar Entegre Denizaltı Komuta Kontrol (SEDA)

SEDA Projesi’nin ana hedefi, HAVELSAN’ın hava ve suüstü platformlarına yönelik savaş yönetim sistemleri konusunda edindiği tecrübeyi de kullanarak, milli bir denizaltı savaş yönetim sisteminin geliştirilmesidir.

Denizaltı platformlarında yoğunlukla pasif akustik sensörlerin kullanılması nedeniyle, denizaltı savaş yönetim sistemlerinde hedeflerin yerlerinin ve hareketlerinin tespiti amacıyla, Hedef Hareket Analizi (HHA) algoritmaları kullanılmaktadır. HAVELSAN bu kapsamda;
 • 2 boyutta ve 3 boyutta tekli ve çoklu sensörHHA çözümlerini içeren,
 • Kerteriz, zaman farkı, frekans ve genlik bilgilerini kullanan,
 • Farklı görselleştirme araçları da sunan, bir HHA kütüphanesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

  HHA yeteneğinin yanında, SEDA’nın sahip olması hedeflenen savaş yönetim sistemi yetenekleri aşağıdaki gibidir:
 • Akustik ve akustik olmayan sensörlerin tam entegrasyonu
 • Çoklu Sensör Füzyonu/İz yönetimi
 • Sınıflandırma/Kimliklendirme
 • Durum Sergileme
 • Genel/Taktik Seyir İşlevleri
 • Savaşabirlik Analizleri
 • Tehdit Analizi
 • Sistem Yönetimi
 • Harekat Destek
 • Veri Kayıt/Oynatma
 • Destek Fonksiyonları
Bu yeteneklere ilave olarak, TORAKS™ ile kazanılması amaçlanan torpido atış kontrol sisteminin de SEDA’ya entegre edilmesi ve SEDA’nın torpido atış ve güdümünü de kapsayan bütünleşik bir sistem olması hedeflenmektedir.

Fotoğraflar