Yeni Nesil Savaş Yönetim Sistemleri

HAVELSAN’ın, Deniz Kuvvetlerimizin desteği ile yürüttüğü yeni nesil SYS Ar-Ge çalışmalarının amacı, gelecekte inşa edilecek yeni platformlarda ve modernizasyon projelerinde ihtiyaç duyulacak, ağ destekli yetenek özelliklerine sahip, çok fonksiyonlu, uyarlanabilir ve genişletilebilir çekirdek bir sistem geliştirmektir.

Bu proje ile, deniz platformlarında kullanılacak savaş yönetim sistemlerinin, tamamen yerli, yenilikçi ve özgün yaklaşımlar kullanılarak mevcut sistemlerden çok daha üstün teknoloji ve yeteneklerle donatılacak şekilde geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Nihai ürün ile elde edilmesi planlanan ve halihazırda bir kısmı kazanılmış olan teknolojik yeniliklerden en önemlileri aşağıdaki gibidir:
 • Sensör ve silah sistemlerinin kolay, hızlı ve maliyet etkin şekilde entegre edilebilmesini sağlayan bütünleştirme altyapısının geliştirilmesi
 • Sensör ve silah sistemlerinin Görev Grubu çapında ortak kullanımına olanak sağlanması ve Ağ Merkezli Harbe geçiş
 • Yeni nesil sensör ve silahların tam bütünleşik kullanımına olanak sağlanması
 • Tam bütünleşik Link 11/16/22 kabiliyeti ile:
  • Ağda dolaşan (alınacak/gönderilecek) bilgilerin doğrudan Savaş Yönetim Sistemi içinde işlenmesi, bilgilerin sistem içinde bütünsel olarak bulunması
  • Komuta kontrol işlevlerinin tamamının tüm konsollardan gerçekleştirilebilmesi,
 • Taktik veri linklerine ek olarak, gelecekte ortaya çıkacak yeni iletişim yöntemleri kullanımının ve bunlar üzerinden veri paylaşımının desteklenmesi
 • Gelişmiş sergileme kabiliyetleri (3 Boyutlu sergileme, grafiksel analizler, vb.)
 • Gelişmiş karar destek işlevleri (Dinamik kural motoru, iz arşivi, doktrin yönetimi, vb.)
 • Yeni harp nevilerinin geliştirilmesi (Asimetrik Tehdide Karşı Koyma, vb.)
 • Veri kayıt/oynatma işlevlerinde yeni teknoloji ve mimarilerin kullanımı
 • SYS donanımlarında modern COTS teknolojilerin kullanımı
 • Bilgiye erişimin kolaylaştırılıp hızlandırılması ile kullanım kolaylığı.
Dz.K.K.lığı Araştırma Merkezi Komutanlığı (ARMERKOM) ile HAVELSAN tarafından ortaklaşa olarak geliştirilen sistem, yeni gemi inşa ve modernizasyon projelerinde, platformlara özgü alt sistemleri bütünleştirecek şekilde uyarlanacaktır. GENESİS-ADVENT SYS’nin kullanılacağı ilk hedef platformlar, 4üncü MİLGEM korveti ile havuzlu çıkarma gemisidir. 

Fotoğraflar