Teknoloji Yönetimi

HAVELSAN'da Teknolojik Varlıkları daha verimli yönetmek ve rekabet gücünü artırmak için Kurumsal Teknoloji Yönetim süreçleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda;

  • Kurumsal Teknoloji Taksonomisi kullanılarak ve Teknoloji Hazırlık Seviyeleri hesaplanarak Teknoloji Yol Haritası oluşturulmaktadır.
  • Stratejik seviyede Teknoloji Yönetim faaliyetleri Teknoloji Yönetim Kurulu vasıtasıyla yönetilmektedir.
  • Operasyonel seviyede Teknoloji Yönetim faaliyetlerini işletebilmek için tüm stratejik iş birimlerinin katılımcılarından oluşan Teknoloji Kontrol Kurulu çalışmalarına devam etmektedir.
  • Yeniden kullanımı kurumsallaştırmak üzere Teknolojik Varlıkları derlenmiştir.
  • Teknoloji Yönetim Aracı yazılım geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.

Teknoloji Yönetimi

HAVELSAN'da Teknolojik Varlıkları daha verimli yönetmek ve rekabet gücünü artırmak için Kurumsal Teknoloji Yönetim süreçleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda;

  • Kurumsal Teknoloji Taksonomisi kullanılarak ve Teknoloji Hazırlık Seviyeleri hesaplanarak Teknoloji Yol Haritası oluşturulmaktadır.
  • Stratejik seviyede Teknoloji Yönetim faaliyetleri Teknoloji Yönetim Kurulu vasıtasıyla yönetilmektedir.
  • Operasyonel seviyede Teknoloji Yönetim faaliyetlerini işletebilmek için tüm stratejik iş birimlerinin katılımcılarından oluşan Teknoloji Kontrol Kurulu çalışmalarına devam etmektedir.
  • Yeniden kullanımı kurumsallaştırmak üzere Teknolojik Varlıkları derlenmiştir.
  • Teknoloji Yönetim Aracı yazılım geliştirme faaliyetleri devam etmektedir.