Ar-Ge Çalışmaları ve Teknoloji Yönetimi

HAVELSAN Ar-Ge ve inovasyon motivasyonu, müşteri beklentilerini öngörerek, müşteri ve kullanıcılarımıza çözüm odaklı yaklaşımlarla alternatif yaratabilmek, teknoloji odaklı, HAVELSAN/Savunma Sanayii Müsteşarlığı stratejik hedefleri ile tutarlı ürün ailesi sunabilmektir. 

Yeni nesil teknolojilerde ürün geliştirmek ve müşterinin teknoloji danışmanı olmak, yurt dışına bağımlılığın azaltılması, geleceğin teknolojisine sahip ürünlerin tasarlanması, ileri teknoloji ürünler ile yüksek katma değer sağlanması ve uluslararası arenada rekabetçiliğin artırılması hedeflerinin, HAVELSAN Teknoloji Yol Haritası ile uyumlu olarak gerçekleştirilmesi için Ar-Ge ve Yenilikçilik esaslı aşağıdaki projeler yürütülmektedir.

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ PROJESİÇağımızda teknolojik üstünlük teknoloji yönetimi alanında benimsenen akılcı ve sürdürülebilir politikalarla mümkün olabilecektir. Teknoloji Yönetimi Sistemi HAVELSAN’ın stratejik hedeflerini şekillendirmek, bu hedeflere erişebilmek için gerekli olan teknolojik yeteneklerin / yetkinliklerin planlanması, geliştirilmesi veya temin edilmesi için tüm disiplinlerinin bir arada daha verimli kullanılmasını sağlamak için geliştirilen bir yönetim sistemidir. Bu sistemle tüm Teknoloji Yönetimi süreçlerini destekleyecek ve yönetilmesini/izlenmesini mümkün kılacak bir araç seti geliştirilmiş olacaktır.

HAVELSAN Teknoloji Yönetimi Projesinde Yapılan Çalışmalar

1.    Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) Ölçme Sisteminin Tasarlanması (Havelsan ve Ekosistem için)
2.    HAVELSAN Teknoloji Taksonomisinin Oluşturulması
3.    HAVELSAN Teknoloji Varlık Kütüphanesi Oluşturulması
4.    HAVELSAN Geliştirilmiş Teknoloji Yol Haritasının Oluşturulması
5.    HAVELSAN Yetkinliklerin Belirlenmesi 
6.    Yeni Süreçlerin ve iş akış uygulamalarının Oluşturulması
7.    Teknoloji Yönetimi Araçlarının Tasarlanması
HAVELSAN’da İnovasyon, HAVELSAN'ın misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda; Yenilikçi fikir, ürün, iş alanı, çözüm önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve projelendirilmesi aşamalarından oluşur.

HAVELSAN çalışanları ve Açık İnovasyon yöntemi ile dış paydaşlarımız; düzenlediğimiz kampanyalar, yarışmalar, buluştaylar ve serbest kategori kapsamında Yenilikçi fikirlerini bize iletebilirler. 

Yenilikçi fikirlerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?
http://inovasyon.havelsan.com.tr/
HAVELSAN İnovasyon Yönetim Portalı, paylaşılan öneri ve fikirler ile ilgili sorularınız için iletişim adresimiz:  
İletişim: inovasyon@havelsan.com.tr

Ar-Ge Çalışmaları ve Teknoloji Yönetimi

HAVELSAN Ar-Ge ve inovasyon motivasyonu, müşteri beklentilerini öngörerek, müşteri ve kullanıcılarımıza çözüm odaklı yaklaşımlarla alternatif yaratabilmek, teknoloji odaklı, HAVELSAN/Savunma Sanayii Müsteşarlığı stratejik hedefleri ile tutarlı ürün ailesi sunabilmektir. 

Yeni nesil teknolojilerde ürün geliştirmek ve müşterinin teknoloji danışmanı olmak, yurt dışına bağımlılığın azaltılması, geleceğin teknolojisine sahip ürünlerin tasarlanması, ileri teknoloji ürünler ile yüksek katma değer sağlanması ve uluslararası arenada rekabetçiliğin artırılması hedeflerinin, HAVELSAN Teknoloji Yol Haritası ile uyumlu olarak gerçekleştirilmesi için Ar-Ge ve Yenilikçilik esaslı aşağıdaki projeler yürütülmektedir.

TEKNOLOJİ YÖNETİMİ PROJESİÇağımızda teknolojik üstünlük teknoloji yönetimi alanında benimsenen akılcı ve sürdürülebilir politikalarla mümkün olabilecektir. Teknoloji Yönetimi Sistemi HAVELSAN’ın stratejik hedeflerini şekillendirmek, bu hedeflere erişebilmek için gerekli olan teknolojik yeteneklerin / yetkinliklerin planlanması, geliştirilmesi veya temin edilmesi için tüm disiplinlerinin bir arada daha verimli kullanılmasını sağlamak için geliştirilen bir yönetim sistemidir. Bu sistemle tüm Teknoloji Yönetimi süreçlerini destekleyecek ve yönetilmesini/izlenmesini mümkün kılacak bir araç seti geliştirilmiş olacaktır.

HAVELSAN Teknoloji Yönetimi Projesinde Yapılan Çalışmalar

1.    Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) Ölçme Sisteminin Tasarlanması (Havelsan ve Ekosistem için)
2.    HAVELSAN Teknoloji Taksonomisinin Oluşturulması
3.    HAVELSAN Teknoloji Varlık Kütüphanesi Oluşturulması
4.    HAVELSAN Geliştirilmiş Teknoloji Yol Haritasının Oluşturulması
5.    HAVELSAN Yetkinliklerin Belirlenmesi 
6.    Yeni Süreçlerin ve iş akış uygulamalarının Oluşturulması
7.    Teknoloji Yönetimi Araçlarının Tasarlanması
HAVELSAN’da İnovasyon, HAVELSAN'ın misyon, vizyon ve stratejik hedefleri doğrultusunda; Yenilikçi fikir, ürün, iş alanı, çözüm önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi, ödüllendirilmesi ve projelendirilmesi aşamalarından oluşur.

HAVELSAN çalışanları ve Açık İnovasyon yöntemi ile dış paydaşlarımız; düzenlediğimiz kampanyalar, yarışmalar, buluştaylar ve serbest kategori kapsamında Yenilikçi fikirlerini bize iletebilirler. 

Yenilikçi fikirlerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz?
http://inovasyon.havelsan.com.tr/
HAVELSAN İnovasyon Yönetim Portalı, paylaşılan öneri ve fikirler ile ilgili sorularınız için iletişim adresimiz:  
İletişim: inovasyon@havelsan.com.tr