İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM VİZYONUMUZ 

Şirketin rekabet düzeyini en yüksek düzeye çıkarabilecek bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık kalifiye personel gücünü yaratmak, yetenek havuzunu yönetmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MİSYONUMUZ 

 • Şirket çalışanlarının şirket ortak hedefleri etrafında birleştirilmesi,

 • Güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması,

 • Şirkete bağlılığın arttırılması,

 • Kariyer Yönetim Sisteminin uzmanlık havuzlarındaki yetkinlik yönetimi ve yedekleme yöntemleri ile proaktif olarak insan kaynaklarının etkin ve verimli olarak yönetilmesinin sağlanması,

 • Tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaştırılması,

 • Değişen ekonomik, toplumsal ve sektörel gelişmelere cevap verebilecek bir personel istihdam politikası benimsenmesi,

 • İşletmenin rekabet gücünü en yüksek düzeye çıkaracak insan kaynağını şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirerek organizasyonun verimliliğini artırmasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM VİZYONUMUZ 

Şirketin rekabet düzeyini en yüksek düzeye çıkarabilecek bilgi odaklı, nitelikli, değişime açık kalifiye personel gücünü yaratmak, yetenek havuzunu yönetmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MİSYONUMUZ 

 • Şirket çalışanlarının şirket ortak hedefleri etrafında birleştirilmesi,

 • Güçlü bir kurum kültürünün oluşturulması,

 • Şirkete bağlılığın arttırılması,

 • Kariyer Yönetim Sisteminin uzmanlık havuzlarındaki yetkinlik yönetimi ve yedekleme yöntemleri ile proaktif olarak insan kaynaklarının etkin ve verimli olarak yönetilmesinin sağlanması,

 • Tüm çalışanların optimal performans düzeyine ulaştırılması,

 • Değişen ekonomik, toplumsal ve sektörel gelişmelere cevap verebilecek bir personel istihdam politikası benimsenmesi,

 • İşletmenin rekabet gücünü en yüksek düzeye çıkaracak insan kaynağını şirketin stratejik amaçlarına hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirerek organizasyonun verimliliğini artırmasıdır.